Friday, July 20, 2012

Asacha Aaj Suachlela vegla kahi tari..........Favala Vel nusta…. Kay karav kalat nahi
Vel Jatoy he Jari kalatla Kamakde man valat nahi
Kitihi pryanta kela tari Goal far lambacha rahata
Nustacha Tharvun sar kahi hot tithech padu pahata….


Company mazi Lay bhari
Hushar Lokanchi gardi Sari
Hike nasun Pan Kam far
Mazya manacha zala vichar
Switch cha vichar kartach recession athvala
Job badalaycha khul Thithech magahri pathavala…….


Professional banata banata Personal life Gamavali
Machinincha engineering ne IT chi sampatti kamavali
Swpna hoti Khup mothi Panyat sari vahun geli
Paishanchya garje Pudhe saryachi rakh rangoli keli………Anga jari shabut asala dok amcha thakun jat
Status update chya Call madhe shant shanachi vat  pahata
Ek meeting zali ki dusarichi tayari karavi lagate
Agneda and presenation chya Gondhalat
Man thodishi vishranti magate…..

Boss navacha Button sambhalat Avushyachi nadi tutun jatey
Bank balance chya Navakhali avushyachi gadi sutun jatey
Avyshuatlya  Pragatibarobar Bhvana pan khup mahatvachi  asate
Aplya premal mansan Peksha pan hi achievement mahatvachi naste


Khup zal kam aata ….. jara Avushya jagun pahuya
5.30 chi sutali tari chalel kamit kami 6.00 chya bus ne ghari javuya………Tuesday, December 27, 2011

When Common Busy Man speaks.......

Some words before login into system…..

Pahatech kombada aarvala ani Nehmichi sakal zali
Mobile chya gajarane dokyachi aai mai zali
Mag Stop varun gadi bhradav vegane nighali
Toch aavaz tich gardi , Tech lok ani tich vardi …..
Kantala aaly ya Scheduled cha ……….

Tech office ani tich jaga ,
Toch boss ani tech kam
Tension chya load ne dokyala aalay gham…
Boss cha tond baghun tyla dararoj shivya hanto.
Kharch thodi vishranti pahije as mhanto …… 

Lahan hoto aai mhanychi motha ho
Tich eikala ani abhayasat laksha ghatala
Yashcha bhut angabhovati matala
Tech hote paper tich hoti spardha
Va yashyachya vartulane jiv zalay ardha…
Khup sara paisa hich saglynaa aasha
Tycha visangatine jagacha zalay tamasha
Ya jagat aapan shan shan kanto
Kharch thodi vishranti pahije as mhanto ….


Swtacha kartvya samzun gadvasarkha martoy aapan 
Udyacha divas changala asel mhanun aajcha divas sartoy aapan
Tumcha mahit nahi pan Mala tar kantala alay ya dararojcha
Bhavnanchya ya valnvar ha frustration cha tola mi hanto …..
Mhnaun kharch thodi vishranti pahije as mi mhanto……..
 
 

Thursday, December 22, 2011

Eka Sahaj dolyat pahun olkhaleli Bhavana

Eka Mhatara.....................Tynchya vicharanchi ek halkishi zalak.....


Kharcha Kay Lihu kadhi kadhi kalat nahi
lekhnila shabdha ani shbdhala lekhni purat nahi
khup mothya ani Gol Bhugol jagat
Manasala manuskichi kimmat milat nahi……..

Avushya thoka Nusta chalet rahato
Kalcha aaj hovun ,, Aajcha udya hoto
Manatlya Ashani manus future madhe pahat rahato
Kas jagaycha hota , kas vagaycha hota
Ya calculation madhech lifecha shevat yevun jato.


Tarunpan fulapakhara sarkha bhurr kan udun jat
Thkalelya ghudgnycha manashi nat tikun rahata
Je Vayat asatana karycha hota ,
Bhar pahatecha swapn sakarycha hota
Saglyana hav asanara nahi pan
saglyana whaycha asata tasa ek manus mhnun rahaycha hota !!!!!

Velela kela na khalyane avushya palla sampun jato
Bigari pagari ani aajari ya samikarnat adkun rahato
Ani Mag Amchya veli amhi pan asa karaycho ashya bhabdya katha sangu pahato…….

 
Little message from Evry Granpa  to their Grand childrens:
@ Paisa Ani malmatta he ek sadharan akrshan Asata ……
Manus Mhancyah asel swatala tar jas radat aalat ani lokana anand ashurni bharavala hota Tas gelyvar pan Lokana tychi zalak sodun ja………..
“ Hota sala konitari  “ashi ek athavan Thevun ja !!!!! !!!!!!